Omame suuri kogemusi loodusmaastike kujundamisel. Siia alla käivad näiteks:
  • võsaraie ja raiematerjali äravedu
  • metsapargi kujundamine

Tagasi