Haljastuse valdkonnas pakutavad teenused:
 • Uusehitiste ja vanemate hoonete majaümbruse korrastamine ja haljastamine. Töö või sisaldada näiteks:
  • kändude juurimine
  • ülearuste kivide ja ehitusprahi äravedu
  • majaäärse panduse ja vihmavee imbkastide rajamine
  • drenaazi paigaldamine liigniisketesse kohtadesse
  • sõelutud mulla juurdevedu
  • puude istutamine ja hekkide rajamine
 • Suuremate alade pinnase tasandamine ja uue muru rajamine


 Tagasi